4 Salao de Expositores AFP Caldas da Rainha, Portugal

Продуктите на Одесос Колор стъпиха и в Португалия! По време на четвъртата ежегодна проява, организирана от Асоциацията на професионалните фотографи в Калдаш да рейна, Португалия бяха представени киоски на самообслужване, както и последните версии на Picture Maker и PhotoBook софтуера, разработван от компанията.