ОДЕСОС КОЛОР ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-5928-C01

ОДЕСОС КОЛОР ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-5928-C01. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е преодоляване недостига…