Одесос Колор на Franchising Expo 2012

Одесос Колор за първи път взе участие в изложение за бизнес идеи, където представи новата си партньорска програма за развитие на успешен бизнес с фото кабини. Четвъртото специализирано изложение за франчайзинг в България се проведе в София на 9-10 ноември в НДК. Интересът от българските предприемачи към този нов за страната вид бизнес беше огромен…